भिखारी ठाकुर ग्रंथावली भाग – २

संपादक : अविनाश चन्द्र विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद सिंह, रामदास आर्य, डॉ॰ तैयब हुसैन पीड़ित, जलेश्वर ठाकुर

भिखारी ठाकुर ग्रंथावली भाग – १

संपादक : अविनाश चन्द्र विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद सिंह, रामदास आर्य, डॉ॰ तैयब हुसैन पीड़ित, जलेश्वर ठाकुर