सेसर संत

लेखक : शिव बहादुर पाण्डेय ‘प्रीतम’

लोरिकायन

लेखक : डॉ॰ अर्जुनदास केसरी

कुँवर सिंह

लेखक : हरेन्द्रदेव नारायण

उलूपी

लेखक : डॉ॰ रामाशीष प्रसाद